Κατάργηση κοινωνικών πόρων Τομέων αρμοδιότητας Διοικούσας Επιτροπής Νομικών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.