Καταγγελία της απόφασης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ανάθεση ελέγχου των συμβάσεων του Δήμου σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών

Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΨΗΦΙΣΜΑ
Θέμα: Καταγγελία της απόφασης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ανάθεση ελέγχου των συμβάσεων του Δήμου σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης να αναθέσει σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών τον έλεγχο των συμβάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και μάλιστα χωρίς διαγωνισμό.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πιστεύει ότι τα μέλη του που υπερβαίνουν τα 6.500, έχουν την επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία ώστε να προβούν σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια χρειάζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, να ανακαλέσει την ανωτέρω απόφασή του, γιατί ουσιαστικά προσβάλλει το σύνολο των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης.

      Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας
 Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                     Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης