Κατάλογος των πραγματογνωμόνων για οικονομικά θέματα και των διερμηνέων για το έτος 2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων  για οικονομικά θέματα και των διερμηνέων για το έτος 2018, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους να υποβάλουν δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι 28 Ιουλίου 2017.

          Απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης αντιγράφου:

– Πτυχίου Οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τον κατάλογο πραγματογνωμόνων και

– Πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας για τον κατάλογο διερμηνέων.

 

  Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                        Γεωργία Βασ. Βελιτζέλου