Κατάλογος ΚΥΑ για την ΠΕ Θεσσαλονίκης

Προς ενημέρωση των συναδέλφων αποστέλλουμε κατάλογο των ΚΥΑ περί αναστολής λειτουργίας των Πολιτικών Δικαστηρίων και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, που επιμελήθηκε η σύμβουλος του ΔΣ του ΔΣΘ, Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη. Ο κατάλογος αυτός θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΘ και θα επικαιροποιείται με όλες τις σχετικές αποφάσεις που θα εκδοθούν στη συνέχεια.