ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΟΓΩ COVID19

Σας αποστέλλουμε κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τηλεφώνων επικοινωνίας ανά Δικαστήριο/Υπηρεσία/Αντικείμενο για την  τρέχουσα περίοδο ισχύος των μέτρων λόγω  COVID 19 που επιμελήθηκε η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη, μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ.  Για περισσότερες λεπτομέρειες, ιδίως αναφορικά με τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίων, καλείστε να μεταβείτε στην αναγραφόμενη Πράξη /Ανακοίνωση του Δικαστηρίου/Υπηρεσίας την ημερομηνία που αναφέρεται στην 3η στήλη και αντιστοιχεί στην ημερομηνία ανάρτησης της στον   πίνακα Ανακοινώσεων του ΔΣΘ. Ο παρών  κατάλογος θα επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα . Το αρχείο αναρτάται σε μορφή word  ώστε πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα Ctrl + F, ανοίγει πεδίο αναζήτησης και βάζοντας στο πεδίο  τη λέξη από το θέμα που αναζητά ο χρήστης, εμφανίζονται αυτόματα στη σελίδα χρωματισμένες οι σχετικές αναφορές.