ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
Παρακαλούνται όσοι διαμεσολαβητές επιθυμούν να κάνουν κάποια αλλαγή ή προσθήκη στην καρτέλλα τους, στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να προβούν σε αυτή την ενέργεια μέχρι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021. 
 
Τα στοιχεία θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.