Κατάλογος ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Προκειμένου να συνταχθεί από το Πολυμελές  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2024, σύμφωνα με τα άρθρα 371 & 879 παρ. 1 ΚΠολΔ και του Β.Δ. 566/1968 , καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο διαιτητών  να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

               Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

  Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                     Χρήστος Ε. Βρίκος