ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   Θεσσαλονίκη, 01 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Πολυμελές  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 371 & 879 παρ. 1 ΚΠολΔ και του Β.Δ. 566/1968 , καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο διαιτητών  να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι 10.02.2021.

               Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                  Πέτρος Ε. Σαμαράς