Κατάληψη Διαγωνίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή την κατάληψη -και όχι την «παράδοση»- του μεγάρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη Διαγώνιο, διαπιστώνει ότι στις συγκεκριμένες δυσμενείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συγκεκριμένο αυτό γεγονός, τα ζημιογόνα αποτελέσματα, που προέκυψαν, είχαν περιορισμένη έκταση, λόγω της ψύχραιμης και υπεύθυνης αντιμετώπισης του προβλήματος απ’ τη Διοίκηση και απ’ τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου ν’ αποκλεισθεί κάθε δυνατότητα να επαναληφθεί παρόμοιο γεγονός στο μέλλον.

 

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης