ΚΑΜΠΑΝΙΑ “ΙΘΙ!ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ.)”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΚΑΜΠΑΝΙΑ «ΙΘΙ!ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή του υπ’ αρ. 65/29.1.2019, αποφάσισε ομόφωνα την στήριξη της καμπάνιας «ΙΘΙ!ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΗΤΕΣ (Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ)», μια πρωτοβουλία του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης (ΚΕΑ)  με στόχους την προστασία των ατόμων με νοητική αναπηρία (ΝΑ) από σεξουαλική και κάθε μορφής σωματική βία, την προστασία των ΝΑ από κάθε μορφής ρατσισμού εναντίον τους, συμπεριλαμβανομένου και του λεκτικού και τέλος την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ΝΑ σε όλες τις δομές και την λήψη όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών για την αναπηρία τους. Ειδικότερα αποφασίστηκε, ότι η στήριξη αυτή θα εκφραστεί με τις κατωτέρω ενέργειες:

  1.  Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο ΚΕΑ  σαν επιπλέον ΗΘΙΚΗ υποστήριξη
  2.  Δημοσίευση ενημέρωσης για την καμπάνια στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
  3.  Ενημέρωση μελών του συλλόγου και μέσω email και προτροπή να υποστηρίξουν την καμπάνια στο www.idanika.gr, αναρτώντας το σύνθημά της και το link της στα δικά τους διαδικτυακά μέσα (site, socialmedia) και προτρέποντας οι ίδιοι τους συνεργάτες/πελάτες τους να κάνουν το ίδιο.
  4.  Αφιέρωση συμβολικά μιας εκδήλωσής του συλλόγου  στην εκστρατεία.
  5.  Ενημέρωση των άλλων Δικηγορικών Συλλόγων με e-mail και κάλεσμα τους για υποστήριξη της καμπάνιας με διακίνηση και της Διακήρυξης της στα μέλη τους.
  6.  Διερεύνηση της ανάγκης και δυνατότητας ενίσχυσης του νομικού πλαισίου για την επιπλέον προστασία των ανθρώπων με νοητική αναπηρία.
  7.  Αποστολή σχετικού Δελτίου τύπου στα τοπικά και κεντρικά ΜΜΕ με τις ενέργειες του φορέα για την υποστήριξη της καμπάνιας «Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει την ηθική του συμπαράσταση στην καμπάνια «Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ» και καλεί τα μέλη του αλλά και κάθε άλλο φορέα και απλό πολίτη να υποστηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο.

 

 
 

 

 

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }