Ημερίδα του ΣτΕ στα πλαίσια του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.)”

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.