Ημερίδα του ομίλου “Έρεισμα Δράσης” με θέμα “Το κυρωτικό σύστημα του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα. Προβλήματα, πρακτικά αδιέξοδα, προοπτικές

Στα συνημμένα η αφίσα της εκδήλωσης