Ημερίδα: Οι Σύγχρονες Εξελίξεις στις Δημόσιες Συμβάσεις μετά τον Ν 4412/2016

Στα συνημμένα θα βρείτε την αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης