Ημέρες λειτουργίας Ειρηνοδικείου Κουφαλίων κατά το χρονικό διάστημα από 23-12-2015 έως 5-1-2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

———————————————-

Αριθμ. πρωτ.  309

Ταχ. Δ/νση  : Κουφάλια

Τ.Κ : 57100                         

Τηλ : 23910 52867

FAX: 23910 52904

Email: [email protected]

 

 

 

 

ΚΟΥΦΑΛΙΑ    18-12-2015

 

Προς

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Θέμα: Ημέρες λειτουργίας Ειρηνοδικείου Κουφαλίων κατά το χρονικό διάστημα από 23-12-2015 έως 5-1-2016.

Δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 307/14-12-2015 εγγράφου της υπηρεσίας μας, σας ενημερώσαμε για τις ημέρες λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων κατά το χρονικό διάστημα από 23-12-2015 έως 5-1-2016.  Σε συνέχεια του ανωτέρω αναφερόμενου εγγράφου, ενημερώνουμε εκ νέου ότι στις 23-12-2015 ΔΕΝ θα υπάρχει γραμματέας στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων λόγω άδειας της μοναδικής γραμματέα του Ειρηνοδικείου. Σας ενημερώνουμε ότι στις 28/12/15, 30/12/15 και 4/1/16 θα υπάρχει γραμματέας να εξυπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Η Ειρηνοδίκης  Κουφαλίων

 

Ελένη Ζάχου