ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.