Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων “Δήλωση Φ.Μ.Α.”

Με την απόφαση με αριθμ. 1110/2022 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  Β 4334/16-08-22 παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.».

Συνημμένα αρχεία: