Ηλεκτρονική κατάθεση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – Έκδοση ψηφιακών υπογραφών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                     Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

 

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και θέλοντας να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη του, δημιούργησε την απαραίτητη υποδομή έτσι ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων είναι η κατοχή ψηφιακής υπογραφής από τον δικηγόρο που θα κάνει την ηλεκτρονική κατάθεση.

O Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει για λογαριασμό των μελών του, την κατάθεση των δικαιολογητικών και την  παροχή και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπογραφών στον αντίστοιχο εξοπλισμό (usb stick)

 

Διαδικασία χορήγησης των ψηφιακών πιστοποιητικών:

Από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, κάθε ενδιαφερόμενος δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Θ. θα μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρονική υπογραφή ακλουθώντας τα παρακάτω 3 βήματα

Βήμα 1:

Συνδέεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» (www.dsanet.gr). Πατώντας την επιλογή «Αίτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού», που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης,  συμπληρώνει και υποβάλλει την προδιαμορφωμένη «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ»

 

Βήμα 2:

Την ίδια ή την επόμενη ημέρα, τηλεφωνεί στα γραφεία του Δ.Σ.Θ. στο τηλέφωνο 2310 507 444 και κλείνει ραντεβού για τη διαδικασία πιστοποίησης και τη παραλαβή της ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

Βήμα 3:

Προσέρχεται αυτοπροσώπως στην αίθουσα Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει, υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη).

2. Προαιρετικά: Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών [Αν δεν προσκομισθεί μπορεί να εκτυπωθεί αυτόματα κατά την προσέλευση].

3. Προαιρετικά: Έντυπο παράδοσης/παραλαβής [Αν δεν προσκομισθεί μπορεί να εκτυπωθεί αυτόματα κατά την προσέλευση].

Το κόστος κτήσης του εξοπλισμού και των εφαρμογών ανέρχεται στα 22 € (+Φ.Π.Α. 23%), με μέγιστη διάρκεια ζωής πέντε έτη (για λόγους ασφαλείας).

Ο Δικηγόρος, αφού καταβάλει το αντίτιμο των 22 € (+ Φ.Π.Α.) παραλαμβάνει το υλικό και σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, με την βοήθεια των εκπαιδευτών, καταθέτει τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια κατεβάζει (download) τα πιστοποιητικά από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» και τα εγκαθιστά στο USB Token.

Στο γραφείο:

Στο γραφείο του ο δικηγόρος, χρησιμοποιώντας το CD με το λογισμικό αυτοματοποιημένης εγκατάστασης που του δόθηκε, ενεργοποιεί τα ψηφιακά πιστοποιητικά στον προσωπικό του Η/Υ.

 

Προς το σκοπό της ορθής χρήσης των ψηφιακών υπογραφών και της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, ο Δικηγόρος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα διοργανώσει ο Δ.Σ.Θ.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ο δικηγόρος, μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Σ.Θ. θα μπορεί να κάνει ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

            Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

  Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                                                        Χρήστος Ηρ. Ράπτης