Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφου – On line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, εξέδωσε ανακοίνωση για την συμμετοχή του  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων (πλήρης έκδοση της ανακοίνωσης επισυνάπτεται):

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο
πλαίσιο της μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, προχωρά
κατά προτεραιότητα στην κίνηση των διαδικασιών με στόχο την ταχεία και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ως βασικές επιλογές του είναι
η μείωση της γραφειοκρατίας και η διαμόρφωση συνθηκών διαφάνειας στην
εξέλιξη των διοικητικών δράσεων και εν τέλει τη λογοδοσία στον πολίτη.
Στο παραπάνω πλαίσιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας
ΑΕ, έχει καταθέσει τα παρακάτω Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων,
συνολικού προϋπολογισμού 37.265.383,35€.
………..

2) Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφου – On
line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών.
Αποτελεί έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του
πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον
περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση
των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, την
απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.
Αφορά το σύνολο των πολιτών της χώρας (ανάγκη για κάλυψη των 1.200.000
δικογράφων που κατατίθενται ετησίως σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων
και 250.000 συμβολαίων και αφορούν αντίστοιχο διακριτό αριθμό πολιτών).
Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην παρούσα κατάσταση δημιουργούν
εστίες έντονης δυσανασχέτησης, κακής εξυπηρέτησης, απώλειας χρόνου, και
υψηλής επαναλαμβανόμενης γραφειοκρατίας.
1. Ουρές για την αγορά Ενσήμων παράστασης από τους μικροπωλητές
στα δικαστήρια
2. Επικόλληση ενσήμων στα δικόγραφα (Ταμείου Νομικών, Ταμείων
Προνοίας, Προείσπραξης κτλ)
3. Επικόλληση στα επίσημα αντίγραφα του φακέλου κατάθεσης
μεγαρόσημων,
4. Ατελείωτες ουρές για την κατάθεση Δικογράφου και θεώρηση
αντιγράφων για περαιτέρω ενέργειες (κοινοποιήσεις, κλπ)
5. Συνωστισμός και επιβάρυνση της εργασίας των υπηρεσιών των
Δικαστηρίων
6. Μεγάλος χρόνος απάντησης των Δικαστηρίων από την υποβολή
αιτήματος.
7. Μεγάλος αριθμός επισκέψεων στα δικαστήρια για την έρευνα της
πορείας της υπόθεσης, με ταυτόχρονη επιβάρυνση των υπηρεσιών.
8. Αδυναμία μελέτης Δικογραφίας από το Δικαστή, από μακριά και
αδυναμία έκδοσης της απόφασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο της
πορείας την ένδικης επίλυσης της διαφοράς. (έγκαιρης ενημέρωσης
του πολίτη, προθεσμίες εκτέλεσης και άσκησης ή παραίτησης από τα
ένδικα μέσα).
9. Ετήσια επικόλληση των αποκομμάτων των ενσήμων (ουρίτσες) στα
Βιβλιάριά του κάθε δικηγόρου για να μπορέσει να έχει αυτός
ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη. Ο καταμερισμός γίνεται στα
αντίστοιχα ταμεία και το συνολικό τους κόστος υπερβαίνει τα
700.000€ ετησίως και επιβαρύνει τόσο τα Ταμεία, όσο και τους
Συλλόγους.
10. Οικονομικές Βεβαιώσεις για τη συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής
Δήλωσης και τελευταία (έναρξη από 1/7/2010) περιοδικής δήλωσης
ΦΠΑ για τους δικηγόρους.
Η λειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν πέραν των
πολιτών, παρέχει άμεση εξυπηρέτηση:
1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
2. Στη Ε.Ε. (ένταξη στη Δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης -E Justice)
3. Στα Δικαστήρια όλης της χώρας
2
4. Στα Ασφαλιστικά Ταμεία
5. Στα Ταμεία Υγείας – Πρόνοιας
6. Στα Ταμεία Συνεργασίας και υποστήριξης Νέων Δικηγόρων
7. Στο Υπουργείο Οικονομικών (φόρος Εισοδήματος – ΦΠΑ)
8. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους
9. Στους Δικηγόρους
Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 4.477.482,45€
Το παρόν έργο εκτελείται σε συνεργασία με την Ολομέλεια των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σε συνέχεια
μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου και του Προέδρου της Ολομέλειας.
………..»

Στην παραπάνω προτεινόμενη πράξη Νο 2. Ο Δ.Σ.Θ. μαζί με τον Δ.Σ.Α. θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες υλοποίησης του έργου.
    Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο βασικός εξοπλισμός υποστήριξης του έργου θα τοποθετηθεί στα γραφεία του Δ.Σ.Α. και του Δ.Σ.Θ. καθώς και ότι στην ομάδα έργου συμμετέχουν τα στελέχη της μηχανογράφησης του Δ.Σ.Θ.