ΙΚΔΘ_ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΤΟ Ι.Κ.Δ.Θ. 
 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ &
 ΤΟ ADR ODR INTERNATIONAL ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΝΩΝΕΙ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
  • 5 – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ελάχιστες θέσεις)
  • 10 – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
  • 14 – 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
  • 5 – 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΣΘ