ΙΚΔΘ

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ συστάθηκε ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011. Έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 του ν.3898/2010 περί διαμεσολάβησης, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100). Από συστάσεώς του και μέχρι σήμερα πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας τόσο με βάση το προϊσχύσαν δίκαιο όσο και με τα προβλεπόμενα πλέον στον ν.4640/2019. Το Ι.Κ.Δ.Θ. συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.), με έδρα την Ελλάδα, και την ADR – ODR International, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση του Ι.Κ.Δ.Θ. πληροί τα κριτήρια πιστοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Συμβουλίου Αστικής Διαμεσολάβησης του Ηνωμένου Βασιλείου, του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης και του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης. Επιπλέον, όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα διέπονται από άρτια επιστημονική πλαισίωση και διδακτική επάρκεια, ενώ η διάρθρωσή τους όπως επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό έχει λάβει έγκριση από την επιστημονική υπεύθυνη του Ι.Κ.Δ.Θ., κα Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα κατάρτισης του Ι.Κ.Δ.Θ. παρέχουν το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση σε διεθνές επίπεδο. Το Ι.Κ.Δ.Θ. από τον Απρίλιο του 2013 έχει ολοκληρώσει πληθώρα κύκλων Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Διαφορές αλλά και σεμιναρίων μετεκπαίδευσης με διαφορετικές θεματικές και τομείς εστίασης. Έχει διοργανώσει εκδηλώσεις και επιστημονικές ημερίδες από κοινού με διάφορα Επιμελητήρια, Οργανισμούς, Συλλόγους όπως επίσης και με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, έχει λάβει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την εξαιρετική χρησιμότητα της διαμεσολάβησης σε διάφορους τομείς και πεδία εφαρμογής του Δικαίου και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για τη δυναμική της εξέλιξη.

 Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης Διαμεσολαβητή και τα προγράμματα προχωρημένου επιπέδου (μετεκπαιδεύσεις) που παρέχει το ΙΚΔΘ στην ιστοσελίδα www.ikdth.gr.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

26ης Οκτωβρίου 5, Τ.Κ. 54626

3ος όροφος, γραφείο 342

Τηλέφωνο: 2313 311 342, 2310 528 509

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]