Η ρύθμιση Ν.4321/15 μετά την ισχύ του Ν.4336/15

Συνημμένα η ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π. να ενημερώνεστε απο την ιστοσελίδα www.tnomik.gr