Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση ζητημάτων από τον ν. 4640/2019 και 4800/2021

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.) διοργανώνει ημερίδα με θέμα:
 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση ζητημάτων από τον ν. 4640/2019 και 4800/2021
 
Δευτέρα 7.11.2022, ώρα 18:00
 
Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.sakkoulas.gr