Η οπτική του ΔΣΘ για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 2 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Έχει τελειώσει η επεξεργασία από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή (υπό την προεδρία του Αρεοπαγίτη κ. Παπανικολάου), για την τελική διαμόρφωση του κειμένου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το κείμενο αυτό το οποίο σας αποστέλλουμε, έχει κατατεθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης και δρομολογείται προς ψήφιση. Αφορά την τροποποίηση πλέον των 110 διατάξεων. Με αυτό, παρά την κάθετη αντίδρασή μας επανέρχεται εμμέσως η
προδικαστική απόφαση και αγνοούνται πλήρως ουσιώδη ζητήματα της δουλειάς μας και του δικαίου των πολιτών.

Eιδικότερα:

1ον ) Όχι μόνον δεν επεκτείνεται η τήρηση πρακτικών με φωνοληψία σε όλες τις πολιτικές Δίκες,όπως επιβάλλεται, αλλά προωθείται και αυτή η κατάργηση της μαγνητοφώνησης στο Πολυμελές.

2ον ) Δεν επιλύεται με ρύθμιση το ζήτημα  της αοριστίας των δικογράφων κι εξακολουθεί να υφίσταται η παγκόσμια Ελληνική πρωτοτυπία, ν’ απορρίπτονται οι αγωγές ως αόριστες ακόμη και με την απόφαση του Εφετείου.

3ον ) Δεν ρυθμίζεται η υποχρεωτικότητα της ειδικής αιτιολόγησης των αποφάσεων 

4ον ) Δεν ρυθμίζονται νομοτεχνικά ζητήματα με αποτέλεσμα ο τύπος να καταναλώνει την ουσία.

5ον) Δεν υπάρχει πρόνοια για την ενoιοποίηση των προθεσμιών  και των διαδικασιών με αποτέλεσμα αυτό να καταλήγει σε βάρος της απονομής του Δικαίου και της Δικαστικής ρύθμισης των οικονομικών σχέσεων των πολιτών.

Πιστεύουμε ότι μία ευρύτατη τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετεί την ταχύτερη και ουσιαστικότερη απονομή της Δικαιοσύνης και όχι να έχει ως στόχο την διευκόλυνση της εργασίας των παραγόντων της Δίκης.

Πρέπει να διασφαλίζεται η ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης και ο έλεγχος των αποφάσεων που εκδίδονται κατοχυρώνοντας ενιαίους κανόνες και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών. Η απλή διεκπεραίωση των
υποθέσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί την βάση του Δικαιικού μας συστήματος.

Ο Δ.Σ.Θ σε σχέση με αυτό το σχέδιο προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

Α) Η επιτροπής δικαιοσύνης του Δ.Σ.Θ επεξεργάσθηκε θέσεις σχετικά με την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ.

Β) Οι θέσεις αυτές έγιναν θέσεις του Δ.Σ.Θ με απόφαση του Δ.Σ στις 01-07-2009.

Γ) Τις θέσεις αυτές έθεσε υπ? όψιν του Προέδρου της εν λόγω επιτροπής κ. Παπανικολάου, στο τέλος Ιουνίου 2009 στην Κομοτηνή, όπου πραγματοποίησε παρέμβαση, στην επιμορφωτική συνάντηση Δικαστικών λειτουργών πολιτικής
Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Δ) Αντιπροσωπία του προεδρείου του Δ.Σ.Θ επισκεύθηκε,  στην Ελληνική Βουλή, όλα τα κόμματα και έκανε γνωστές μεταξύ άλλων (π.χ. αίτημα για την ανέγερση δικαστικού μεγάρου στη Θεσσαλονίκη, αίτημα  ασφαλιστικής
εξομοίωσης παλαιών και νέων ασφαλισμένων, νομοσχέδιο για την διαμεσολάβηση κλπ)  τις θέσεις του Δ.Σ.Θ για την τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ.

Ε) Με παρέμβαση του Δ.Σ.Θ ετέθη ως έκτακτο θέμα συζητήσεως το θέμα της τροποποίηση του Κ.Πολ.Δ στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2009, στο Ηράκλειο και η Ολομέλεια αποφάσισε να εκφράσει την διαφωνία τις για τις επερχόμενες τροποποιήσεις και ειδικότερα στο θέμα της επαναφοράς της διεξαγωγής αποδείξεων.

ΣΤ) Γνωστοποίησε τις απόψεις του, εγγράφως, στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πάρουν θέση για τις επερχόμενες τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ.

Επειδή οι τροποποιήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν θα επηρεάσουν την καθημερινότητα και την εργασία μας, συνημμένα σας αποστέλλουμε τις απόψεις του Δ.Σ.Θ και παρακαλούμε να έχουμε τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις και τις απόψεις σας προκειμένου να ενσωματωθούν και αυτές στις θέσεις του Δ.Σ.Θ.

Ο σύλλογός μας είναι αποφασισμένος να αντιδράσει έντονα στην προωθούμενη τροποποίηση στο βαθμό που δεν συμπεριληφθούν σ’ αυτήν τα παραπάνω ζητήματα, γιατί μία τέτοια τροποποίηση θα βλάψει την εργασία μας και την
καθημερινή μας ζωή.

 Ο Πρόεδρος                         

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

Συνημμένα αρχεία: