Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα γίνεται από τις Τοπικές Διευθύνσεις του τόπου κατοικίας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: