Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» με τις δραστηριότητές της συνεχίζει την καταστροφή της βιώσιμης ανάπτυξης της Χαλκιδικής

06/12/2010 ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» με τις δραστηριότητές της συνεχίζει  την καταστροφή της βιώσιμης ανάπτυξης της Χαλκιδικής

Στις 3/12/2010 προβλέπονταν να παρουσιαστεί και να συζητηθεί στο απερχόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της εταιρείας  Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδική» προκειμένου να γνωμοδοτήσει επʼ αυτής. Τελικά αναβλήθηκε η συζήτηση της Παρασκευής του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το νόμο πριν την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού συμβουλίου 
απαιτείται να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση και για το λόγο αυτό  
πραγματοποιήθηκε στις 26/11/10 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε από την  εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. η ΜΠΕ του παραπάνω έργου.
Η διαβούλευση αυτή αποδείχθηκε παντελώς προσχηματική από τα εξής γεγονότα:
Η ΜΠΕ κατατέθηκε στις απερχόμενες Δημοτικές Αρχές προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους μέσα στην προεκλογική περίοδο, 
ελαχιστοποιώντας τις δυνατότητες πλήρους ενημέρωσης και ανάπτυξης  
ουσιαστικού διαλόγου όπως καταγγέλλουν οι ίδιες.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  ο καθʼ ύλην αρμόδιος φορέας και θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, όπως αναφέρει σε διαμαρτυρία του, παρέλαβε από την εταιρεία τα τεύχη της ΜΠΕ μόλις στις 25/11/2010.
Επιπλέον επιστημονικοί φορείς, οι κάτοικοι και δημοτικές αρχές της περιοχής, όπως τα Δημοτικά συμβούλια των Δήμων Μεγάλης Παναγιάς και Σταγείρων Ακάνθου, έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους για την επικείμενη νέα εξορυκτική και βιομηχανική επέμβαση της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε» στην βόρεια Χαλκιδική. Οι αντιδράσεις οφείλονται στην περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής η οποία θα προκληθεί από την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων στερεών υπολειμμάτων της επεξεργασίας των πετρωμάτων και από τον μεγάλο όγκο υγρών τοξικών υποπροϊόντων μεταλλουργίας.
Επειδή το έργο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί «εξαιρετικά επείγον και έκτακτης ανάγκης» και η όποια απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου θεωρείται μη νόμιμη και καταχρηστική σύμφωνα με τον νόμο
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) αλλά και τον νόμο 3852/10 (Καλλικράτης).
Επειδή τα παραπάνω αποτελούν κίνδυνο για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται υψίστου φυσικού κάλλους, με τουριστική δραστηριότητα που παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
o    Ποια μέτρα θα πάρουν για την παράταση των χρονικών περιθωρίων της 
δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΕ εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε», ώστε να υπάρξει εύλογος χρόνος για ουσιαστική ενημέρωση κατοίκων και φορέων και την απαραίτητη νομιμοποίηση των γνωμοδοτήσεων;
o    Θεωρούν ως προαπαιτούμενο την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας τη 
στιγμή που η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα επηρεάσει τη ζωή τους και το περιβάλλον που ζουν ή θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από τη δική τους γνώμη; Οι ερωτώντες βουλευτές:

Τάσος Κουράκης

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου