ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τις Εξετάσεις της Β Περιόδου 2019 ορίστηκε η κ. Σμαρούλα Αποστολίδου στο γραφείο 451 του Εφετείου (τηλ 2313311451), η οποία θα δέχεται τα πιστοποιητικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις ώρες 10.00-14.00 μέχρι και την Πέμπτη, 5-12-2019.