ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΜΕ ΑΡΙΘΘ. ΠΡΩΤ. 67514ΟΙΚ/14-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.