Γνωμοδότηση DPO του ΔΣΘ για θερμομέτρηση

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενόψει της σταδιακής επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, στην προσπάθεια του να συμβάλλει με τον βέλτιστο τρόπο στην οργάνωση και ασφαλή λειτουργία όλων των δικαστικών υπηρεσιών  ζήτησε από τον καθηγητή κ. Ιωάννη Ιγγλεζάκη,  DPO του ΔΣΘ, γνωμοδότηση αναφορικά με τη  θερμομέτρηση των εισερχομένων στο Δικαστικό Μέγαρο πριν την έναρξη εφαρμογής του σχετικού μέτρου. Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη από 27-4-2020 γνωμοδότηση του ανωτέρω  η θερμομέτρηση δια θερμομέτρου κεφαλής θεωρείται ανεκτό μέσο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.