ΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ  ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
&
ΚΑΝΕ ΤΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!
(ΗΛΙΚΙΕΣ 18-50ΕΤΩΝ)