ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ν.4624/2019: ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
 
ΤΟ ΔΠΜΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
& ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
 
“ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ν.4624/2019:
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ”
 
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 16.30, ΑΙΘ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  ΠΑΜΑΚ – 1ος όροφος
 
Συνημμένα αρχεία: