Φήφισμα SIEMENS

Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2008

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή του στις 7 Οκτωβρίου 2008 αποφάσισε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Siemens για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την επαναλειτουργία του εργοστασίου της στη Θεσσαλονίκη και το δικαίωμα στην απασχόληση.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                                                         Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης