Εξυπηρέτηση δικηγόρων εν μέσω πανδημίας – Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

Μετά τις παρεμβάσεις του δικηγορικού σώματος, σε συνέχεια αναφορών συναδέλφων ότι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021 διευκρινιστική Εγκύκλιο, σε εφαρμογή του άρθρου 34 ΚωδΔικ σε συνδυασμό με τη νέα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β’ 454).

Σύμφωνα με τη νέα Εγκύκλιο, η οποία απευθύνεται στο σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών, «Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων.

Σε περιπτώσεις, δε, που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας».

—Επισυνάπτεται το κείμενο της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021 Εγκυκλίου.

Υπενθυμίζεται ότι για το ζήτημα έχουν εκδοθεί επίσης οι κάτωθι σχετικές εγκύκλιοι, που ρυθμίζουν την πρόσβαση των δικηγόρων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 34 ΚωδΔικ: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

(https://bit.ly/357Rb0t) ,

ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.Ι5/ 29103, 29097/14.9.2018 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

(https://bit.ly/32UZvh3),

υπ’ αριθ. 28/18.6.2018 του ΕΦΚΑ (

https://bit.ly/2Du2TXK)

καθώς και η ∆Ι∆Α∆/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

(https://bit.ly/31TjwoX)].

Συνημμένα αρχεία: