Εξώφυλλο Αρμενόπουλος Μάιος 2017

Για να δείτε το εξώφυλλο του Αρμενόπουλου, τεύχος Μαϊου 2017, παρακαλούμε πατήστε στο συνημμένο