Εξώφυλλα Αρμενόπουλου

Στα συνημμένα θα βρείτε τα εξώφυλλα του Αρμενόπουλου των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 2018