Εξετάσεις ασκουμένων. Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Εφετείο

Στο συνημμένο θα βρείτε τα διακιολογητικά που απαιτούνται από το Εφετείο (Γραφείο 328) για τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων.