Εξελίξεις στο ζήτημα ανέγερσης νέου Δικαστικού Μεγάρου

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Εξελίξεις στο ζήτημα ανέγερσης νέου Δικαστικού Μεγάρου

«Σε καλό δρόμο» βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της ανέγερσης
νέου Δικαστικού Μεγάρου στη Θεσσαλονίκη και νέου Ειρηνοδικείου Λαγκαδά. Αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα διαδοχικών συναντήσεων που είχε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Μανόλης Λαμτζίδης, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ στις 11/6/2009 στην Αθήνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Αθ. Ανδρεουλάκο και τον Πρόεδρο της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» Α.Ε., κ. Σπ. Ιωάννου.

Συγκεκριμένα:

1.) Για το Νέο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Ο κ. Ιωάννου ενημέρωσε τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ. ότι έχει δοθεί εντολή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Ν. Δένδια, να «ξεπαγώσει» το θέμα. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ο κ. Δένδιας προκάλεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων για το ζήτημα αυτό, που έγινε
στις 10/6/2009.

Ο κ. Λαμτζίδης του αντέτεινε ότι σήμερα, μετά από τις εξελίξεις στο θέμα της επαναχάραξης της υποθαλάσσιας αρτηρίας, η μοναδική λύση εξακολουθεί να είναι η ανέγερση συμπληρωματικού Δικαστικού Μεγάρου στο χώρο του Λιμανιού.

Συμφώνησαν ότι, μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη μια κοινή συνάντηση με βάση τα νέα στοιχεία που θα έχουν προκύψει στο μεταξύ με σκοπό να δοθεί οριστική λύση. Ο κ. Λαμτζίδης επέμεινε στην αρχική θέση του Δ.Σ. και υποστήριξε ότι η λύση αυτή είναι η μοναδική ρεαλιστική και άμεσα υλοποιήσιμη.

2.) Για το νέο Ειρηνοδικείο Λαγκαδά

Ο κ. Λαμτζίδης ενημέρωσε τον κ. Ιωάννου ότι με τη βοήθεια της κας Αικ. Μπάτζιου-Καρακάση, Γενικής Γραμματέα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη συνταχθεί –ύστερα από επιτόπια
επίσκεψη του αρμόδιου υπαλλήλου της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου ου Νομού Θεσσαλονίκης- τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα υφιστάμενα κτίσματα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται.

Επίσης, ο κ. Λαμτζίδης ενημέρωσε ότι με βάση το πόρισμα της τεχνικής έκθεσης επιβάλλεται η αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με την παραχώρηση του ποσοστού εξ αδιαιρέτου του
οικοπέδου που ανήκει στο Δήμο Λαγκαδά.

Ο κ. Ιωάννου και ο κ. Ανδρεουλάκος δήλωσαν, δεδομένου ότι έχει ήδη
ληφθεί η καταρχήν απόφαση από το ΤΑΧΔΙΚ, ότι είναι πρόθυμοι να στηρίξουν
όλες τις προσπάθειες, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα το συντομότερο δυνατό.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ