ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.