ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

7-9 Οκτωβρίου

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο

Πρόσκληση – Πρόγραμμα στο συνημμένο