ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 17.5.2021 ΜΕΧΡΙ 24.5.2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: