ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7/6/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: