ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27/7/2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: