ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3540/2021 ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: