ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ως αποτέλεσμα της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΔΣΘ αποτελούμενης από τον Πρόεδρο, κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα, τον ταμία, κ. Αναστάσιο Ντούγκα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κτηματολογίου κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη και τα μέλη κ. Πάνο Κούση και κα. Ακριλένια Κάππου με τον Γενικό Διευθυντή του Κτηματολογίου, Στέφανο Κοτσώλη, τη Διευθύντρια, Μαρία Κασάπη και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Γάτσο, κατά την οποία υποβλήθηκαν αιτήματα με στόχο τη δυνατότητα κτηματολογικού ελέγχου των ακινήτων και από τις εγκαταστάσεις του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε, με μέριμνα του ΔΣΘ, η εγκατάσταση γραμμής δεδομένων και δημιουργήθηκε αίθουσα με δέκα (10) νέες θέσεις (Η/Υ), ώστε οι δικηγόροι να έχουν στο αμέσως προσεχές μέλλον τη δυνατότητα έρευνας στο σύνολο των στοιχείων του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης και από το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η απασχόληση δύο ασκούμενων δικηγόρων στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, για να βοηθούν στην έκδοση κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων.

Ο ΔΣΘ συνεχίζει τις προσπάθειές του με σκοπό σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταστεί εφικτή η έρευνα των δικηγόρων στα στοιχεία του Κτηματολογίου και μέσω υπολογιστών από τα γραφεία τους.

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να αναγνώσετε την από 16.12.2019 ευχαριστήρια επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου, κ. Στέφανου Κοτσώλη, προς τον Δ.Σ.Θ.

 

Συνημμένα αρχεία: