Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.
Διαβάστε στο συνημένο ΦΕΚ όλη την ΚΥΑ
Συνημμένα αρχεία: