Επιτυχόντες εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2014

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΣΘ τα αποτέλεσματα των εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2014.