ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Δ.Σ.Θ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Συνημμένα η πρόσκληση της επιτροπής.