ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνημμένα η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης.