Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 – Υποβολή αιτήσεων έως την 15.1.2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 7/04-1-2021) η απόφαση ΓΔΟΥ 1/2021 για το νέο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής (Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5): «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020»

Όπως και στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, στο καθεστώς ενίσχυσης υπάγονται όλοι οι ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, και αυτών ακόμη που δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή και δεν απασχολούν εργαζομένους.

Άρα και οι ατομικώς ασκούντες το επάγγελμα δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ

(https://www.aade.gr/mybusinesssupport)

τα φορολογικά στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση ΓΔΟΥ 1/2021.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 15η Ιανουαρίου 2021.

Επισυναπτόμενα το ΦΕΚ και οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για την χρήση της εφαρμογής.