Επιστολή Προέδρου Δ.Σ.Θ. προς Υπουργό Δικαιοσύνης για την Διαμεσολάβηση

Παρακαλούμε διαβάστε την συνημμένη επιστολή.