ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.